Colorets és una peça musical en tres moviments per a quintet de metalls i secció rítmica. No té cap intenció global que uneixi els tres moviments, ni està inspirada en cap origen literari. Colorets són tres idees sonores escrites a la manera instrumental d’un combo de jazz, afegint en alguns moments pinzellades cambrístiques. A Colorets 1 es presenta un tema que junta el ritme llatí i el swing deixant entreveure, a la part de l’Interludi, certes pinzellades flamenques. Colorets 2 és un tema balada ternari on la melodia és exposada pel piano i el quintet s’utilitza com a background de la secció rítmica; la idea melòdica és senzilla i bonica. El moviment que tanca aquesta mena de “suite”, Colorets 3, transcorre a sobre d’un tempo ràpid i fusiona una estructura tradicional de jazz amb una melodia de caràcter més modern, arrodonida per les aportacions improvisades dels membres del quintet que finalitzen amb un tutti, transportant l’oient a la sonoritat de la big band tradicional.